Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

HAPŠENJE dr. ZIJADA LJAKIĆA (ko i zašto to namjerava?)

  • PDF

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Došla je do mene vijest sa više strana, ne znam koliko je tačna i precizna, da mi je pripremljeno hapšenje od strane MUP-a Federacije BiH uz instrukcije i saradnju vrha IZ-a.

Navodno optužuju me zbog tri stvari (ili više njih):

 

1 - da sam tekfirovac (tj. onaj ko neosnovano i olahko proglašava muslimane nevjernicima),

2 - da sam protekfirio i reisu-l-ulemu Huseina ef. Kavazovića i kako oni kažu: „stavio njegovu glavu na panj, pa će i oni moju“ i

3 - da svojim da'vetskim radom pravim fitnu i oponiram stavove i djelatnosti IZ-a u mnogim šerijatskim pitanjima, poput: maturidijske akide, ubiranja zekata i sadekatul-fitra, vaktije, otvaranja mesdžida mimo IZ-a, mukabele i slično.

Prije odgovora na optužbe pitam samog sebe da li je stanje u našoj državi došlo na stepen vjerske inkvizicije, verbalnog delikta, jednoumlja, lova na vještice, egzekucije vjerski nepodobnih, utjerivanja straha u kosti?

Ili je posrijedi danak velikosrpske politike, nastavak komunističkog progona fundamentalista i islamista, prikrivanje genocida i zločina počinjenih u zadnjem ratu izmišljanjem islamskog terorizma i radikalizma?

Ili se žrtvuju podignute glave iz selefijskog miljea sa ciljem utjerivanja straha ostalim članovima iste zajednice i osujećivanja njihovog rada, a istovremeno prikrivanje vlastitog gafleta i nastojanja da se zadrži status quo?

Ili je kombinacija svega spomenutog, gdje je svaka strana našla svoj šićar?

Odgovor na prvu optužbu – da sam tekfirovac

Odmah da kažem: svrstati mene u tekfirovce može samo jedan od dvojice:

prvi - onaj koji zaista ne poznaje moju borbu i zalaganje protiv te pojave i moj stav prema tom problemu i

drugi - onaj kome je to poznato ali zbog nekog drugog zlonamjernog cilja svjesto to negira, krije ili prešućuje.

Ovo nije mjesto za samohvaljenje i samoisticanje na tom polju, ali moram navesti udio moje borbe i mojih aktivnosti u pojašnjavanju dalaleta tekfira od dana kada se pojavio pa sve do dana danas.

Naime, bio sam od skupine studenata i daija koji su 2006. god. inicirali i pokrenuli pisanje proglasa u kojem je osuđeno tekfirsko tumačenje.

Takođe, ja sam prvi među daijama koji je 2008. god. javno održao ders pod naslovom „Nova tekfirska Gornjo-maočanska dava“ u nekoliko gradova, u kojem sam prozvao, upro prst i upozorio na tekfirsku davu u BiH i van nje.

Evo i link tog predavanja:

https://www.youtube.com/watch?v=jlRaeeXUpWM

Zbog njega sam u samom startu protekfiren, proglašen munafikom i „počašćen“ kojim sve ne epitetima od strane sljedbenika te dave.

Zatim, održao sam i nekoliko drugih predavanja u kojima sam pojašnjavao devijacije i skretanja takvog tumačenja akidetskih pitanja. Neka od tih predavanja su:

Naslov: „Jeste li vi tekfirovci?“

Link: https://www.youtube.com/watch?v=U3SnGqHGSVY

Naslov: „Istina o Nusretu i „sunetskim“ mesdžidima“

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JBKIJO3jULs

Naslov: „Tekfir u Bosni - nastanak, obilježja i propusti (2014.)“

Link: https://www.youtube.com/watch?v=m-alyNIF9Q8

Zatim, u dva predavanja sam pojasnio i devijacije Isila, odnosno „Islamske države“.

Prvo predavanje, naslov: „Pozadina i stvarne činjenice sukoba IDIŠ a i mudžahidskih jedinica“

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lRRwcFAHUX8

Drugo predavanje, naslov: „Povratak hilafeta“

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XbR9Sch3ioU

Zatim, u nekoliko tekstova i odgovora sam pisao o tekfiru:

Naslov: „ZBOG ČEGA SE SPORE (SELEFIJSKE) DAIJE SA TZV. "TEKFIRSKOM DAVOM"?

Link:   http://www.zijad-ljakic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=377:zbog-ega-se-spore-selefijske-daije-sa-tzv-qtekfirskom-davomq&catid=87:savremena-pitanjaaktuelno&Itemid=44

Naslov: „Tekfirenje vladara“

Link:   http://www.zijad-ljakic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379:tekfirenje-vladara&catid=87:savremena-pitanjaaktuelno&Itemid=44

Naslov: „TEKFIRENJE REISA CERIĆA I MUFTIJE ZUKURLIĆA“

Link:   http://www.zijad-ljakic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259:tekfirenje-reisa-ceria-i-muftije-zukurlia&catid=87:savremena-pitanjaaktuelno&Itemid=44

Prema tome, ne samo da nisam tekfirovac, nego sam bio među prvima koji su se borili protiv ove devijacije i još uvijek sam na tom putu. Međutim, smatram da se protiv tekfira treba boriti isključivo sa znanjem i argumentovano, jer svaka upotreba neosnovane sile taj problem može samo još više rasplamsati i pogoršati. Tekfir se mora liječiti u korijenu i akademski, a ne borbom protiv posljedica. Među onima koji su zapali u probleme tekfira ima mnogo dobronamjernih i izmanipulisanih muslimana, patriota, ratnih vojnih invalida, dobrotvora i humanista, onih koje je emotivan pristup izrazito teškom stanju muslimana danas naveo da tako razmišljaju. Nije ni svako za koga se tvrdi da je tekfirovac uistinu tekfirovac. Njima se treba pružiti ruka spasa, milosti i razumijevanja, a ne ruka okova i lanaca.

Isto tako, kada su se pojavili prvi nagovještaji odlaska naših državljana na strana ratišta, konkretno u Siriju, bio sam među prvima koji su govorili o lošim posljedicama toga po nas u  regiji, u BiH i dalje, ali i po muslimane u Siriji općenito, te sam iznosio šta istaknuti savremeni učenjaci govore o tome. Toj pojavi sam pristupio studiozno, te mislim da je polučilo mnogo više dobrih rezultata od prijetnji i određenih represivnih mjera. Jer ti ljudi koji odlaze, da se boje smrti i zatvora, ne bi odlazili na ratišta. Oni se moraju urazumiti, mora im se pojasniti argumentovano, mora im se prići pravedno.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jt-W9TfBxF8

Odgovor na drugu optužbu da sam protekfirio reisu-l-ulemu Huseina ef. Kavazovića

Ovdje se misli na moj odgovor 15.11.2015. objavljen povodom odgađanja ezana podne namaza iz počasti žrtvama terorističkog akta u Parizu.

Da sam znao da će taj odgovor izazavati toliku halabuku i da će biti u tolikoj mjeri pogrešno tumačen i zloupotrebljen, ne bih to uradio. Međutim, Allah je tako odredio i Njegova se volja izvršava.

Tekst tog odgovora je:

„Fetva šejha Mensura es-Simarija

Pitao sam šejha Mensura Es-Simarija o propisu odgađanja ezana podne namaza za pet minuta u svim džamijama radi odavanja počasti kjafirima žrtvama terorističkog napada u Francuskoj, a što je naredio reisul-ulema BiH. Njegov odgovor je bio: „To je kufr i nije dozvoljena pokornost njemu u tome“.

Pojašnjenje

Propis odavanja počasti kjafirima odgađanjem učenja ezana

Izdavanje ovog upustva imamima nije dozvoljeno, ono je djelo kufra i čista novotarija. Imamima nije dozvoljeno da mu budu pokorni u tome. Takođe, ovo je krajnji vid poniženja za islam i muslimane: da svojim ibadetom odaju počast kjafirima žrtvama zločina ili terorizma.

Obrazloženje zašto je ovo djelo kufr:

Napomena: Ovo je opšti propis ovog djela, a njegovo spuštanje na pojedinca ima svoje šartove i zapreke.  ... „

Što se tiče optužbe da sam protekfirio reisu-l-ulemu, to nije tačno i ne može se pripisati ni meni ni šejhu Mensuru Es-Simariju, čiju sam fetvu prenijeo.

Kao prvo, da je to djelo kufra (naredba odgađanja ezana) je stav šejha Mensura, a ne moj stav. Naime, ja sam na poslano pitanje o tome napisao odgovor čiji rezime je bio: da to djelo nije dozvoljeno i da je novotarija. Zatim sam kontaktirao šejha Mensura, sa kojim sam jako blizak i kojeg poznajem više od deset godina, da i njega pitam šta misli o tome. Njegov odgovor je bio onakav kakav je bio - da je to djelo kufra. Moram priznati da je i mene samog iznenadio, pa sam se skoro dva sata sa njim dopisivao i raspravljao, tražeći dokaze za to što tvrdi. Na kraju sam odlučio objaviti njegov stav zajedno sa mojim koji sam prethodno naveo. Nisam se slagao sa njegovim mišljenjem, jer su argumenti sa kojima ga je dokazivao bili indirektni. Sutradan sam otišao kod šejha Abdullaha es-Silmija i razgovarao i sa njim o tome. I on je bio stava da to nije djelo kufra, nego zabaranjeno djelo i novotarija. Prema tome, to nije moj stav nego mišljenje šejha Mesura es-Simarija, iako sam možda na pogrešan način to prezentirao, pa je ispalo da je to, ustvari,  moje mišljenje.

Kao drugo, ni šejh Mensur nije mislio pod tim riječima, kada je rekao da je to djelo kufra, da je sam reisu-l-ulema time postao kjafir, jer razlika je između okarakterisanja nekog djela kufrom i samog spuštanja tekfira na pojedinca koji ga počini. Ovo je poznato svakom onome  koji ima osnovno poimanje propisa tekfira.

Takođe, u odgovoru je napisano: „Napomena: Ovo je opšti propis ovog djela, a njegovo spuštanje na pojedinca ima svoje šartove i zapreke.“,  što je dokaz da tekfir nije spušten na reisa.

Bitno je napomenuti i da šejh Mensur nije od šejhova tekfir-ideologije, daleko od toga da mu se to može pripisati, nego baš suprotno tome. On je jedan od najpoznatijih šejhova koji se godinama bore protiv tekfir-ideologije u Saudijskoj Arabiji.

Prema tome, ja ne samo da nisam protekfirio reisa nego nisam ni bio stava da je to djelo kufra. Da je to djelo kufra, to sam prenijeo od šejha Mensura es-Simarija koji takođe time nije protekfirio našeg reisa. Znači, ni ja ni šejh Mensur nismo „stavili njegovu glavu na panj“ i čisti smo od takvog zlonamjernog tumačenja.

Odgovor na treću optužbu da pravim fitnu, smutnju i oponiram stavove i djelatnosti IZ-a u mnogim šerijatskim pitanjima.

Osoba koja je završila Islamsku pedagošku akademiju u Zenici, zatim Šerijatski fakultet, odbranila magistarsku i doktorsku disertaciju iz oblasti komparativnog fikha na jednom od najprestižnih univerziteta na svijetu, Univerzitetu „Imam Muhammed ibn Saud“ u Rijadu / KSA, i to sva tri akademska stepena sa odličnom ocjenom i počasnom titulom, a istovremeno učila kod najeminentnijih učenjaka današnjice, poput šejhova: Abdullaha el-Gudejana, Abdullaha el-Džibrina, Saliha el-Fevzana, saudijskog muftije Abdulaziza Alu Šejha, Saliha el-Humejda, Abdurrahmana el-Mahmuda, S'ada el-Haslana, Abdullaha es-Silmija, Jusufa eš-Šubejla, Abdulaziza el-Fevzana i mnogih drugih, takava osoba ima ne samo pravo, nego i obavezu da pojašnjava propise vjere, kako je ne bi stigla prijetnja skrivanja istine koja je došla u šerijatskim tekstovima.

Uzvišeni Allah je rekao:

„One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju.“ (El-Bekare, 159.)

„Oni koji taje ono što je Allah u Knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što će ih u vatru dovesti; na Sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti njih čeka patnja nesnosna. Oni su umjesto Pravoga puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju; – i koliko su oni samo neosjetljivi na vatru!“ (El-Bekare, 174., 175.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude upitan o znanju, pa ga sakrije, biće zauzdan na Sudnjem danu uzdama od vatre.“ (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i dr.)

Ovo ne navodim da bih se hvalisao i uzdizao iznad drugih, jer samo Allah zna koliko je neko od nas iskren u svojim dobrim djelima, ali želim istaći da ono što govorim i pišem nije zasnovano tek tako na havi i bez prethodnog studiranja i proučavanja. Zašto nekom smeta moje djelovanje i kako ga karakteriše, to je zasebna tema o kojoj ne bih ovdje govorio.

Prilikom pisanja ili govora o „spornim pitanjima“ skoro pa nikada se ne bavim ljudima, osobama ili ličnostima, udruženjima ili mešihatom, nego naučnoj obradi datog pitanja.

U kojem god pitanju sam promašio istinu, svako ko ima šerijatskog znanja ima pravo da to objelodani argumentovano, bez vrijeđanja i omalovažavanja.

Sa druge strane, ako sam ja jedini koji pravi fitnu i smutnju sa svojim oponiranjem stavovima djelatnika IZ-a u tim spornim pitanjima, a svi ostali popravljaju stanje, jačaju jedinstvo i iznose istinu i „umjereno“ tumačenje islama, pa zar „fitna i smutnja“ jednog jedinog djelatnika može nadglasati i nadjačati istinu i jedinstvo svih ostalih?

Zašto sve ovo iznosim u javnost?

Sa ovim saopštenjem nisam izašao u javnost zato što se bojim zatvora i hapšenja, ili zato što se želim dodvoriti Islamskoj zajednici i slično tome. Dovoljno mi je pouke i ibreta u tome što su najveći učenjaci i imami ovog Ummeta bili zlostavljani, protjerivani i zatvarani, a živjeli su u islamskoj državi, u hilafetu, poput Se'ida  b. Džubejra, Se'ida b. Musejjiba, 'Ata'a, Sufjana es-Sevrija, Ebu Hanife, Malika, Šafije, Ahmeda, Ibn Hazma, El-Izza b. Abdusselama, Ibn Tejmije, Ibn el-Dževzija, Ibn el-Kajjima, San'anija i mnogih drugih.

Takođe, mnogi učenjaci i daije su i u savremeno doba doživjeli sličnu sudbinu zbog iznošenja istine, poput Abdullaha es-S'ada, Sulejmana el-'Ulvana, Jusufa el-Ahmeda, Muhammeda el-Arifija i mnogih drugih.

Pa ako su oni mogli podnjeti taj zulum, a oni su velikani ovog Ummeta, zašto neko manje vrijedan i značajan poput mene ne bi bio zatvoren zbog rada za Allahovu vjeru i govora istine?

Naime, namjera mi je da javnost obavjestim i upoznam sa stvarnom pozadinom događaja prije nego se neželjeni događaj desi, ako se desi?! Jer kada mediji izvrše smišljeni linč nekoga njima nepodobnog, teško da nakon toga istina i pravo činjenično stanje može izaći na vidjelo i doći do običnih ljudi.

Zato želim da se zna da sam čist pred Allahom, jer u svom davetskom djelovanju nastojim da ne činim nešto sa čime On Uzvišeni nije zadovoljan niti da svjesno pravim pometnju i podjele, ali istina se mora govoriti, pa makar bila gorka i bolna po nas. Takođe, tvrdim da sam čist pred državom i mojim narodom, jer ništa kriminalno i protivzakonito nisam uradio niti radim.

Želim napomenuti i to da sam stao u odbranu naše domovine kada joj je bilo najpotrebnije. Borio sam se za nju kada joj je prijetio nestanak, pa zar da danas i  pomislim da je rušim i da joj pokušam nauditi!? Iz rata sam izašao sa oficirskim činom poručnika, tj. kao komandir komandnog voda pri Artiljeriji 318. brdske brigade, a većina onih koji sada žele „staviti moju glavu na panj“ zna se gdje su bili tada i šta su radili. Kako se  brzo sve zaboravlja...

Ako moj narod misli da će im mojim hapšenjem biti bolje, dok se u isto vrijeme dokazani ratni zločinci i izdajice slobodno među njima kreću, pa neka hapse, interes zajednice je preči od interesa pojedinca. I ranije sam bio spreman žrtvovati sebe u korist bošnjačkog muslimanskog naroda, zašto ne bih bio sada? Ali, neka se zna ko je zalim, a ko mazlum, pa „Da umre onaj ko će umrijeti poslije očigledna dokaza, i da živi onaj ko će živjeti poslije očigledna dokaza“ (El-Enfal. 42)

Ve billahi tevfik.

© 2016 Dr.Zijad Ljakić