Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

KREDITI „PRVE ISLAMSKE MIKROKREDITNE FONDACIJE“

  • PDF

PITANJE: Selam alejkum.

Zanima me da li je kredit ove banke, koja za sebe trvdi da je islamska, bez kamate? Evo u prilogu jedan ugovor od osobe koja je podigla kredit.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Osnovni podaci o ovoj banci:

Prva Islamska mikrokreditna fondacija (MFI) je osnovana 2001. godine od strane humanitarne organizacije Islamic Relief, http://www.islamic-relief.ba/ , čije je sjedište u Birminghamu, Velika Britanija. Islamic Relief u BiH postoji od 1992. godine i svojim velikim i značajnim humanitarnim projektima pomogao je hiljadama građana širom BiH.

Prva Islamska mikrokreditna fondacija je jedina mikrokreditna fondacija u Bosni i Hercegovini koja posluje po Islamskim principima bankarstva. U svom poslovanju Fondacija ne koristi kamatu, dakle nema nominalnu kamatnu stopu, ne koristi zatezne kamatne stope, te ne uzima pripadajuće joj sudske kamatne stope.

2013. godine Fondacija je bila predmet Šerijatske revizije od strane Šerijatske revizorske kuće IFAAS iz Engleske, koja je Fondaciji izdala certifikat da je kompletno poslovanje Fondacije u skladu sa AAOIFI šerijatskim standardima poslovanja.

Maksimalni iznos kredita: 10.000 KM

Fondacija kredite plasira na teritoriji Bosne i Hercegovine svim gradjanima BiH

Mikrokreditni program Prve Islamske mikrokreditne fondacije je dizajniran da pomogne socijalno ugroženim kategorijama stanovništva da jednostavnom procedurom apliciranja dobiju beskamatni kredit. Ciljane grupe su: jetimi, udovice, invalidi, poljoprivrednici, socijalno ugrožene kategorije, penzioneri, zaposleni, itd.“

Znači, ova banka tvrdi da su joj krediti beskamatni. Ali naplaćuju administrativne troškove.

Beskamatni krediti uz naplaćivanje administritivnih troškova su u osnovi dozvoljeni ako ono što se naziva administrativnim troškovima nije prikrivena kamata nego stvarni realni troškovi administracije (struje, kirije, plaćanja radnog osoblja i slično). Da bi administrativni troškovi bili stvarni i realni, a ne prikrivena kamata, treba da ispune dva uvjeta:

Prvi: da ne čine više od 3% ukupnog kredita.

Drugo: da se postotak administrativnih troškova ne povećava sa veličinom kredita.
Ako se ispune ova dva šarta beskamatni kredit sa administrativnim troškovima je dozovoljen i ne predstavlja prikrivenu kamatu. (Ovo je rezultat istraživanja šerijatskih komisija islamskih banaka i na ovome je zvanična fetva)

U ugovoru koji je potpisao klijent (podigao je kredit u vrijednosti 1200KM) pod „Član 2.“ stoji sljedeće: „Na račun korisnika kredita isplaćuje se 1092 KM. Ovaj iznos predstavlja iznos kredita umanjen za iznos troškova obrade kredita (administrativni trošak je 9%). Korisnik kredita dužan je vratiti fondaciji iznos kredita od 1200 KM. Administrativni trošak iznosi 108 KM, on iznosi 9% i izražava se kao EKS efektivna kamatna stopa. Nominalna kamatna stopa je 0%. Otplata kredita teče prema ...“.

Nema sumnje da je ovaj kredit haram, jer su administrativni troškovi 9%, a administritivni troškovi ne smiju biti veći od 3% da bi bili halal. U ovom ugovoru kamata je veća nego kamata najmanjih kredita koje daju mnoge kamatne banke čija kamata bude oko 6% ili 7 %.

Prema tome, koji god kredit koji daje ova banka sa administrativnim troškom koji je veći od 3%, taj kredit je haram jer predstavlja skrivenu kamatu.

Ve billahi tefik.