Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

RUKOVANJE SA ZENOM STRANKINJOM

  • PDF

Rukovanje sa ženom strankinjom (kojoj nije mahrem)

O ovome je već bilo govora a ovom prilikom ćemo samo istaći da je ovo dozvolio pored tako jasnih hadisa doktor Turabi napominjući da su po ovom i drugim pitanjima vezanim za ženu islamski pravnici veoma strogi, gdje su mnoge šerijatske tekstove koji su specifični, po njemu, samo za žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, učinili općim za sve muslimanke. I još kaže da su pretjerali u upotrebljavanju argumenta sedduzzeri'a, tj. zatvaranje puteva koji vode u haram.

Te tako po njemu nema smetnje da se u jednoj čistoj atmosferi shodno običaju rukuju muškarac i žena koja mu je strankinja .

Takođe, od onih koji su postali poznati po dozvoli u ovom pitanju je doktor El-Kardavi.

El-Islam vel-almanijje, Jusuf El.Kardavi, str. 39.


Buharija (4425).
Ed-duktur Et-Turabi ve fesadi nezarijjeti tatvirid-din, Abdulfetah El-Mahdžub, str. 33.
Mustakbelul-islami, str. 56.
Es-Sunnetu en-nebevijje, str. 47-50.
El-Islam vel-mustakbel, str. 237, 241.
El-mer'etu bejne te'alimid-dini ve tekalidil-mudžtemi'i, str. 35, 37, 42.