Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

DA LI JE ŽENI VRIJEDNIJE KLANJATI U DŽAMIJI ILI U KUĆI

  • PDF

DA LI JE ŽENI VRIJEDNIJE KLANJATI U DŽAMIJI ILI U KUĆI

- Esselamu alejkum, imam pitanje u vezi prisustvovanja žene u džematu tj.džamiji. Navodi se u hadisima da je ženi bolje klanjati kod kuće nego u džamiji?!

ODGOVOR: Ženama je dozovljeno da prisustvuju i klanjaju namaze u džamijama u džematu. Pod šartom da budu propisno obučene i da ne izlaze namirisane. A njihov namaz koji obave u kući je vrijedniji od namaza koji obave u džamiji u džematu. Oko ovoga skoro da nema razilaženja među učenjacima.


Argumenti za sve spomenuto su sljedeći:


Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide".

A u rivajetu kod Ebu Davuda od Ibn Omera, radijallahu anhuma, takođe je došao dodatak: "Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, a njihove kuće su njima bolje".

Ovaj dodatak većina muhaddisa prihvata i ocjenjuje dobrim ili vjerodostojnim zbog mnoštva rivajeta u kojima je prenešen, poput Hakima, Zehebija, Nevevija, Albanija i Šuajba Arnauta.

Takođe, u rivajetu kod Ebu Davuda ali od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo: "Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, ali neka izlaze nenamirisane". Ve billahi tevfik.